logo Facebook

Vegetarische diëten: goed voor de gezondheid?

Ziehier de grote lijnen van het Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende vegetarische diëten :

 

Twee algemene principes die je best volgt :

Om je te verzekeren van een evenwichtige voeding en te voldoen aan je voedingsbehoeften, is het nuttig twee principes in gedachten te houden :

  • hoe meer je bepaalde voedingsmiddelen uitsluit EN hoe meer je een groep voedingsmiddelen bevoordeelt, hoe meer kans op een tekort en ook op een verhoogde blootstelling aan een vergiftiging, nog vergroot door de gezondheidsrisico’s die daaruit voortvloeien;
  • je fysieke behoeftes evolueren tijdens je leven. Je moet dus je voeding daarop afstemmen.

 

Conclusie : de aanbevelingen variëren in functie van het type beperking dat van toepassing is, van de leeftijd en van de fysieke situatie van elke persoon.

 

Een gouden regel : variëren voor het behoud van je gezondheid

Om het risico op een tekort op te vangen, is het belangrijk je voedingsmiddelen te variëren.

 

Welk dieet je ook volgt, je moet er in het bijzonder op letten dat je voldoende proteïnen, omega-3 vetzuren, calcium en vitamine D, vitamine B12, ijzer, vitamine c, zink en jodium inneemt.

 

 

Voedingsbehoeften evolueren

Een volwassene in goede gezondheid kan opteren voor een vegetarisch dieet mits hij of zij de aangegeven aanbevelingen respecteert.

 

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven : vegetarische voeding laat toe te voldoen aan de voedingsbehoeftes zonder iets af te doen aan de ontwikkeling van de baby. Opvolging door een medische professional wordt ten zeerste aangeraden. Een vegetarisch dieet wordt afgeraden.

 

Zuigelingen en kinderen op jonge leeftijd (minder dan 3 jaar) : een gevarieerde, aangepaste en kwaliteitsvolle voeding zorgt voor een optimale ontwikkeling van het kind. Borstvoeding geniet de voorkeur op plantaardige drankjes. Een vegetarische, te beperkte voeding is niet aangewezen.

 

Kinderen ouder dan 4 jaar en adolescenten : een vegetarisch dieet wordt niet formeel afgeraden. Er moet wel bijzonder aandacht besteed worden aan de inname van calcium, vitamine D, ijzer en proteïnen. Indien nodig kunnen tekorten opgevangen worden door voedingssupplementen.

 

Bejaarden : de energiebehoeften nemen af met de leeftijd. De voeding dient te minderen in kwantiteit, te vermeerderen in kwaliteit. Calcium en vitamine D zijn onmisbaar om de effecten van osteoporose te voorkomen. De inname van vitamine B12 is onontbeerlijk voor vegetariërs en veganisten met tekorten.

 

Om het Rapport van de Hoge Gezondheidsraad te lezen: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9445-vegetarische-voeding