logo Facebook

FAQ & Demo

1/ Wat is 'mijnthuisdoktermijngezondheid'?

'mijnthuisdoktermijngezondheid' is een elektronisch informatie- en communicatieplatform in verband met ambulante chronische ziekten. Het platform biedt artsen (module 1) en patiënten (module 2) beeldmateriaal in verband met deze ziekten. Het beeldmateriaal van de 2 modules is identiek.
Dankzij de module voor artsen, kan de arts zijn toelichtingen tijdens de consultatie illustreren.
Dankzij de module voor patiënten kunnen patiënten hun kennis over de ziekte waaraan ze lijden, na de consultatie verdiepen.
De toegang tot het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' is BEVEILIGD (module 1) en GRATIS
(modules 1 en 2).

2/ Waarom 'mijnthuisdoktermijngezondheid'?

Voor chronische aandoeningen is de 'gezamenlijke sturing' (arts-patiënt) van het therapeutisch beleid een belangrijk streven geworden.
Er spelen verschillende factoren een rol in het motiveren van de patiënt, het aanmoedigen van de patiënt om zijn geneesmiddelenbehandeling te volgen en een gezonde levensstijl aan te nemen.
In die context is de rol van de behandelende arts cruciaal:
- Hij bouwt een vertrouwensrelatie op of versterkt die.
- Hij bevordert een constructieve dialoog uitgaande van de behoeften en verwachtingen van de patiënt.
- Hij geeft de patiënt relevante en gemakkelijk toegankelijke informatie over de ziekten.
“Mijnthuisdoktermijngezondheid” streeft , naast andere hulpmiddelen en diensten, naar het bevorderen van een gezamenlijke sturing ( arts-patient) van de behandeling van chronische aandoelingen met het oog op de volksgezondheid.

3/ Wat is de inhoud van 'mijnthuisdoktermijngezondheid'?

Het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' bestaat uit 2 modules, die gratis toegankelijk zijn via het internet (op computer en op tablet):
- de module 'artsen'
- de module 'patiënten'
De module 'artsen', met beveiligde toegang, bevat informatie in verband met de meest voorkomende chronische aandoeningen (voorlopig: diabetes type 2, hypertensie, astma en obesitas). De informatie is ingedeeld in:
- 'visuals', beeldmateriaal om tijdens de consultatie te tonen aan de patiënt
- informatie over de aandoening in kwestie (richtlijnen, studies, goede praktijken,...), uitsluitend bestemd voor gebruik door de arts.
De module 'patiënten' bevat hetzelfde beeldmateriaal als de module voor artsen. Het beeldmateriaal is voorzien van tekst en links naar openbare of met 'mijnthuisdoktermijngezondheid' verbonden websites.

4/ Wie zijn de ontwikkelaars van 'mijnthuisdoktermijngezondheid'?

Het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' is ontwikkeld door een Belgisch, multidisciplinair team van huisartsen, specialisten en deskundigen op het vlak van gezondheidscommunicatie.
Verschillende patiëntenverenigingen hebben deelgenomen aan de realisatie van het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid': de Diabetes Liga, de Belgische Diabetesvereniging, de Astma en Allergiekoepel, de vereniging Prévention des Allergies, de FARES en de Belgische Cardiologische Liga.

5/ Welke aandoeningen komen op 'mijnthuisdoktermijngezondheid' aan bod?

Voorlopig komen op het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' verschillende, veel voorkomende, ambulante chronische aandoeningen aan bod, zoals diabetes type 2, hypertensie, astma en obesitas. Deze keuze berust op de incidentie van de ziekte op consultatie, op problemen die de patiënt ondervindt in de opvolging van de behandeling en op de financiële kost voor de patiënt en de samenleving. Ondertussen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van andere aandoeningen.

6/ Is de informatie die wordt aangeboden op 'mijnthuisdoktermijngezondheid' medisch gevalideerd?

De informatie (architectuur van de schermen, het beeld- en tekstmateriaal) is ontwikkeld door huisartsen in nauwe samenwerking met specialisten (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige).
De aangeboden informatie is dus wetenschappelijk betrouwbaar en voor elke patiënt binnen handbereik.
De presentaties zijn gecontroleerd door partnerverenigingen van het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid'.

7/ Wie zijn de 'gezondheidszorgbeoefenaars' voor wie 'mijnthuisdoktermijngezondheid' bestemd is?

De module 'artsen' is uitsluitend voorbehouden aan artsen (huisartsen en specialisten). De toegang tot de module is beveiligd.

8/ Hoe 'mijnthuisdoktermijngezondheid' gebruiken tijdens de consultatie?

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van 'mijnthuisdoktermijngezondheid', bekijk naar de video-démo.

9/ Welk materiaal heb ik nodig om 'mijnthuisdoktermijngezondheid' te kunnen gebruiken?

Het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' is toegankelijk via Windows, Mac OS, iOS en Android, en via de browsers Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer en Safari. Het is mogelijk dat u uw browser moet updaten om de inhoud van 'mijnthuisdoktermijngezondheid' optimaal weer te geven.

10/ Voldoet 'mijnthuisdoktermijngezondheid' aan de wettelijke en deontologische voorschriften?

Ja, het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' is conform de in België geldende, wettelijke en deontologische voorschriften. Er is een gebruikscharter beschikbaar over elk van de modules van het platform (zie tab 'gebruikscharter').
Artikel 7 van het charter luidt:
"De informatie in het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' wordt uitsluitend ter informatie en illustratie verspreid. Ze mag niet worden gebruikt om een diagnose te stellen of om een aandoening of ziekte te behandelen. De beschikbare informatie is bestemd voor het verbeteren van de directe relatie tussen arts en patiënt, maar kan die niet vervangen. Ze is op geen enkele manier een vervanging voor de medische consultatie. Elk gezondheidsprobleem moet persoonlijk worden onderzocht door een lid van het medisch corps. Alleen die kan een diagnose stellen en een adequate behandeling voorschrijven. Zelfmedicatie moet worden verboden."

11/ Wie verleent zijn steun aan 'mijnthuisdoktermijngezondheid'?

Het platform 'mijnthuisdoktermijngezondheid' heeft een subsidie gekregen van het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (INNOVIRIS).
Verschillende partners verlenen ook hun medewerking aan de realisatie van de inhoud en hun logistieke en/of financiële steun voor de promotie van het platform bij artsen en patiënten.

De associatieve partners:

de Diabetes Liga, l’Association Belge du Diabète, Astma en Allergiekoepel, Fonds pour les affections respiratoires (FARES), de Belgische Cardiologische Liga, Stichting tegen kanker.

De institutionele partners:

Het farmaceutisch laboratorium SERVIER en TAKEDA.