logo Facebook

COVID-19 : aanbevelingen om zonder stress uit de lockdown te komen

De lockdown als het gevolg van de Covid-19 crisis heeft de zenuwen van de Belgen danig op de proef gesteld. Een studie van de UCL ( Université Catholique de Louvain) heeft aangetoond dat gedurende deze periode 1 Belg op 2 te kampen had met een mindere gemoedstoestand.

 

Uit de lockdown is geen synoniem voor terug naar het normale

De 3de fase voor het verlaten van de lockdown begon op 8 juni. De regels werden opnieuw aangepast («  Alles is toegelaten, behalve... »). Toch staan we nog ver van een terugkeer naar het normale. De regels betreft 'social distancing' zijn nog steeds streng van toepassing in winkels. De « bubbels » zijn gelimiteerd tot 10 personen. Culturele activiteiten zijn afgelast en grote evenementen (festivals, sportwedstrijden) blijven verboden.

 

Vermijd depressie of burn-out

De kans is groot dat we nu te maken krijgen met een aanhoudend slecht gevoel, zeker bij wie zich in een onzekere professionele of moeilijke privé-situatie bevindt. Bij sommigen kan dit een depressie of burn-out veroorzaken.

Hierbij enkele aanbevelingen om zonder stress uit de lockdown te komen:

 • zich geleidelijk aanpassen
  Als de lockdown een aanpassing van ons gedrag vereiste, dan geldt dit zeker voor het beëindigen van de lockdown. Wetende dat we niet zomaar het leven van « ervoor » terug kunnen oppikken. We moeten ons behoeden voor al te grote verwachtingen. Anders zullen frustratie en ontgoocheling snel opduiken.
 • nieuwe gewoontes aannemen
  Geconfronteerd met een nieuwe situatie, is het nuttig een strategie te hebben om je aan te passen. Dat kan een herschikking zijn van de verdeling tussen werk en gezin. Een toename van het thuiswerken. Een aanpassing van de activiteiten en de tijdsbesteding met kinderen. Je op een andere manier verplaatsen...
 • je durven uitdrukken
  Je moet je gevoelens en emoties durven benoemen. Niet iedereen voelt hetzelfde op hetzelfde moment. Door er over te praten, worden we meer waakzamer ten opzichte van elkaar.
 • niet toegeven aan een noodsituatie
  Als er spanningen opduiken binnen de relatie of familie, is het niet verstandig beslissingen te nemen waarover je later spijt krijgt. Integendeel, het is net nu belangrijk om de sociale banden aan te halen met je naasten en vrienden. Om samen mooie momenten door te brengen en tijd voor elkaar te nemen.
 • een specialist raadplegen
  Soms is de last van « het zich slecht voelen » moeilijk om alleen te dragen. In dat geval moet je hulp durven vragen: een gratis nummer bellen, je laten coachen of een therapie volgen. Dit laat toe om meer klaar te zien en helpt om deze moeilijke periode door te komen.

 

Om meer te weten over burn-out