logo Facebook

Verkoudheid bij baby’s: nauwlettend in de gaten houden

Een kind kan 6 tot 8 verkoudheden per jaar hebben en dan vooral tijdens het winterseizoen. Aangezien het om een virus gaat, moet u gewoon wachten tot een verkoudheid ‘over gaat’ en enkele maatregelen treffen.

 

 

Wat moet u doen?

 

- De neus van uw baby snuiten. Als de baby jonger dan 2 jaar is, is het belangrijk de neus te reinigen met fysiologisch serum.

- Geef geregeld kort borstvoeding of een klein flesje. De baby moet regelmatig te drinken krijgen. Het doel is: vaker kleinere hoeveelheden geven.

 

Voor volwassenen:    

 

- Als u een verkoudheid hebt, moet u uw handen wassen nadat u uw neus gesnoten hebt of geniesd hebt.

- Vermijd dat een baby een voorwerp aanraakt dat eerder werd aangeraakt door een persoon met een verkoudheid.

 

 

Wat mag u niet doen ?

 

- Geef geen geneesmiddel zoals een neusspray zonder dit eerst te bespreken met de kinderarts.

 

 

Raadpleeg de kinderarts wanneer:

 

- De baby herhaaldelijk verkouden is en de neusafscheiding (dik en geel/groen) langer dan 2 weken aanhoudt;

- De baby snel of anders dan normaal ademt;

- De baby herhaaldelijk hoest;

- De baby moeite heeft met drinken;

- De baby koorts heeft (alle baby’s jonger dan 3 maanden die koorts hebben, moeten op doktersbezoek).

 

 

Voor meer informatie over ‘kinderen en vaccins’