logo Facebook

Luchtverontreiniging door diesel veroorzaakt infarcten

Luchtverontreiniging, voornamelijk door diesel, verhoogt rechtstreeks het aantal myocardinfarcten. Zo luidt de conclusie van een Belgische wetenschappelijke studie. Dit belangt u als eerste aan als u in de stad woont.

 

De studie werd gevoerd onder 11.400 patiënten die een zogenaamd ‘Stemi’ myocardinfarct van het zwaarste type hadden. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

 

  • 1e vaststelling: luchtverontreiniging tast eerder het hart dan de longen aan.

Ziektes die verband houden met luchtverontreiniging zijn voor 40% longziekten en voor 60% cardiovasculaire ziekten.

  • 2e vaststelling: luchtverontreiniging heeft een nagenoeg onmiddellijk effect op infarcten

Elke stijging van de fijnstofconcentratie met 10 ug/m³ wordt binnen de 24 uur in verband gebracht met een toename met 2,8% van het risico op een ernstig infarct.

  • 3e vaststelling: diesel is de grootste boosdoener

Fijnstof en stikstofdioxide bevinden zich voornamelijk in diesel, en dieselmotoren zijn de meest voorkomende motoren in België.

  • 4e vaststelling: de effecten van de verontreiniging worden waargenomen op lagere verontreinigingsniveaus dan de Europese normen inzake luchtkwaliteit

We wijzen erop dat de luchtverontreinigingsnormen van de WGO strenger zijn dan die van de Europese Unie.

  • 5e vaststelling: dit belangt iedereen aan

Niemand is gevrijwaard tegen deze luchtverontreiniging en de gevolgen ervan voor hartaandoeningen. We stellen vast dat 75-plussers kwetsbaarder zijn.