logo Facebook

Houdt resistente hypertensie verband met psychologische factoren?

Er zou een verband kunnen bestaan tussen primaire resistente hypertensie en psychopathologische factoren: dat is de conclusie van een gezamenlijke studie van de diensten cardiologie en psychiatrie van de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel.

 

Tien tot vijftien procent van de personen die lijden aan arteriële hypertensie blijft een te hoge bloeddruk hebben ondanks meerdere geneesmiddelen op voorschrift. Deze patiënten lopen een veel hoger risico op een CVA of cardiale verwikkelingen dan andere hypertensiepatiënten.

 

De onderzoekers probeerden de reden hiervoor te achterhalen. Ze bestudeerden op een objectieve manier de psychologische kenmerken en vooral de beleving van de patiënten, waardoor ze geen geneesmiddelen namen of via andere mechanismen hypertensie ontwikkelden die resistent was tegen de behandeling.

 

Voor één categorie van patiënten leek de resistentie tegen de behandeling verband te houden met herhaaldelijke blootstelling aan trauma’s. Concreet zouden deze patiënten als gevolg van trauma’s onbewust de hulp die hen geboden wordt – in dit geval de behandeling - weigeren.

 

Om deze hypothese te bevestigen (of ontkrachten) zullen psychologische interventies worden aangeboden aan deze bijzonder resistente hypertensiepatiënten.

 

Voor meer informatie over arteriële hypertensie