logo Facebook

De beha veroorzaakt geen borstkanker

De beha komt al een tijdje slecht in het nieuws. Bewijs daarvan is de « no bra » beweging die ons wil bevrijden van de beha en er tijdens de lockdown vrouwelijke fans bij kreeg. De redenen voor dit misprijzen zijn divers en persoonlijk maar één is alvast compleet bij de haren getrokken : de beha veroorzaakt borstkanker. Deze bewering werd in 1995 gelanceerd door dokter Sydney Singer.

 

Momenteel is er geen nauwgezette wetenschappelijke studie die deze hypothese kan staven. Een vergelijkende studie uit 2014 tussen zieke en gezonde vrouwen, toonde duidelijk aan dat er geen enkel verband is tussen het dragen van een beha en borstkanker. Noch de cupmaat, noch de al of niet aanwezigheid van een beugel of de duur van het dragen, speelt een rol. Factoren waarmee wel rekening moet gehouden worden zijn vroegtijdige menstruatie, zwanger op latere leeftijd, overgewicht enz.

 

Wat kan je doen om borstkanker te voorkomen ?

Goede levensgewoontes aannemen. Lichaamsbeweging, gezonde voeding, stoppen met roken, een gematigde consumptie van alcohol en het behoud van een gezond gewicht, dragen bij tot een lager risico op borstkanker.

 

Een supplement vitamine D nemen

Extra vitamine D nemen, zou borstkanker doen afnemen. Een uitgebreide Franse epidemiologische studie kwam immers tot de conclusie dat er een verband bestaat tussen verhoogde serumspiegels van vitamine D en de afname van de kans op borstkanker. (1)

 

 

Wat kan je doen om borstkanker op te sporen ?

Elke afwijking observeren. Wees waakzaam bij elke verandering aan de borst : bobbel, afscheiding, ingetrokken tepels, pijn, ... Daarom is het belangrijk om regelmatig je borsten voorzichtig te bevoelen en ze te onderzoeken.

 

Een klinisch onderzoek van de borsten door een dokter. Dit kan helpen bij het opsporen van een gezwel dat niet opgemerkt werd door de vrouw of nog niet zichtbaar was bij de mammografie.

 

Mammografie. De mammotest is een gratis radiografisch onderzoek van de borsten dat om de twee jaar wordt voorgesteld aan vrouwen van 50 tot 69 jaar. Het aantal onderzoeken kan (gratis) worden opgetrokken voor vrouwen met groter risico op borstkanker.

 

Borst echografie. Dit onderzoek wordt soms aanbevolen door dokters als aanvulling op de mammografie, bijvoorbeeld bij vrouwen met een dicht borstweefsel of wanneer de mammografie onvoldoende uitsluitsel geeft.

 

(1)   Engel P. et al . Serum 25 (OH) vitamin D and risk of breast cancer : a nested case control study from Frnch E3N cohort. Cancer Epidemiol. Biomarkers & Prevention . September 2010