logo Facebook

Covid-19 versus griep: hoe de symptomen onderscheiden?

Verkoudheid, griep en COVID-19 zijn 3 virale ziekten die de ademhalingswegen aantasten en die veel gemeen hebben. Zo worden ze alle drie op dezelfde manier overgedragen. Om hun verspreiding te voorkomen, is het daarom belangrijk dezelfde hygiënemaatregelen in acht te nemen (goede handhygiëne, sociale afstanden, niezen in de elleboog enz.).

 

 

Andere incubatietijd

Er zijn veel gelijkenissen tussen de griep en COVID-19. De Wereldgezondheidsorganisatie vestigt echter de aandacht op een verschil in incubatieperiode:

  • griep > snelle ontwikkeling van de symptomen (1 tot 4 dagen);
  • COVID-19 > eerste symptomen na gemiddeld 5 tot 6 dagen, mogelijk pas na 14 dagen.

 

Specifieke risicogroepen

De Wereldgezondheidsorganisatie merkt op dat de risicogroepen voor griep en COVID-19 grotendeels overlappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ouderen en chronisch zieken. Andere groepen, zoals baby's en jonge kinderen en ook zwangere vrouwen, die een hoog risico lopen op griep, behoren niet tot de specifieke risicogroepen voor COVID-19.

 

 

Weinig verschil in symptomen

De symptomen van griep en COVID-19 stemmen grotendeels overeen: hoesten, koorts, vermoeidheid, spierpijn enz. Bepaalde symptomen lijken echter eigen aan COVID-19, zoals een beklemd gevoel op de borst en kortademigheid (zeldzamer bij griep) en verlies van smaak- of reukzin. Hoesten en koorts (88 % resp. 68 % van de gevallen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie) lijken de meest voorkomende symptomen van COVID-19.

 

 

Onderscheidingscriteria bij kinderen

Volgens professor P. Schelstraete (UZ Gent) kunnen de volgende criteria gehanteerd worden om te bepalen of een kind (of volwassene) een “mogelijk geval” van COVID-19 is:

  • plots optreden van minstens 1 van de volgende symptomen: hoesten, kortademigheid, druk op de borst, verlies van reuk- of smaakzin;
  • plots optreden van minstens 2 van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, ontbreken van eetlust.

 

Meer weten?