logo Facebook

Covid-19: “My Puff”, een App in dienst van patiënten met respiratoire aandoeningen

 

Lijdt u aan astma, aan COPD of emfyseem en hebt u vragen over uw inhalatiebehandeling? Kan uw behandeling een risico op besmetting met covid-19 verzwaren? Helemaal niet. Met de app MyPuff kunt u de behandeling beter opvolgen.

 

 

Astma en COPD: de behandeling nauwgezet blijven volgen.

 

Nu het covid-19-virus zich verspreidt, is de kans groot dat patiënten met chronische respiratoire aandoeningen, en dan vooral met astma en COPD (chronisch obstructief longlijden), zich vragen stellen omtrent hun behandeling.

 

Astma en COPD mogen dan minder vaak aan bod komen in de chronische ziektebeelden die risicovol zijn voor covid-19, zoals diabetes, hypertensie of hartinsufficiëntie, toch vergen die beide ademhalingsaandoeningen een langdurige inhalatiebehandeling op basis van corticoïden (die de ontsteking remmen) en bronchusverwijdende middelen (die inwerken op de luchtwegen).

 

Tegen de achtergrond van de covid-19-pandemie is er in de media al heel wat te doen geweest over de risico’s op verslechtering van de ademhaling die verband houden met de inname van NSAID’s of cortisone. Toch wordt er sterk aanbevolen aan mensen met een chronische ademhalingsziekte (astma, COPD, andere)die een onderhoudsbehandeling krijgen met geïnhaleerde corticoïden en bronchusverwijdende middelen, om die behandeling niet te onderbreken zonder het advies van hun longspecialist of behandelende arts, omdat zo het risico bestaat dat ze hun ziekte destabiliseren (exacerbatie, verslechtering).

 

 

De “puffers” en het belang van de inhalatietechniek ondersteund door educatieve video’s

 

De merken en soorten inhalatoren zijn legio en de papieren bijsluiters zijn niet altijd zeer expliciet. Voor patiënten die inhalatoren gebruiken, is het van essentieel belang dat ze die correct gebruiken om de werkzaamheid en de veiligheid van de behandeling te waarborgen.

 

• Om het correcte gebruik van de inhalatoren te vergemakkelijken, heeft de Belgian Respiratory Society (BeRS) – met de steun van de CHIESI FOUNDATION – educatieve video’s gemaakt die de gebruiksaanwijzing illustreren van de inhalatoren die in België beschikbaar zijn.

 

o   De educatieve video's vindt men via de volgende link: BERS

 

 

• Meer recent werd de app “MyPuff” ontwikkeld, voor zowel patiënten als het medisch en paramedisch personeel. Doel van deze app is de kennis te verbeteren over de inhalatietechnieken van de verschillende inhalatiehulpmiddelen die op de Belgische markt bestaan.

 

o    Om de app te downloaden : 

 

 

• Wie vragen heeft over een inhalatiesysteem of over zijn of haar behandeling, moet zich wenden tot zijn of haar behandelende arts, apotheker, verpleegkundige of elke andere gespecialiseerde zorgverstrekker.

• Respecteer de behandeling die door de arts is voorgeschreven.


Wie meer wil weten over astma : Module « Astma »