logo Facebook

COVID-19 en kinderen : welke aanbevelingen voor testen en vaccinaties ?

Kinderen mogen dan minder getroffen zijn door COVID-19, toch dringen zich tal van vragen en kwesties op. Hierbij adviezen (1) wat betreft enkele belangrijke onderwerpen :

 

 

Moeten kinderen jonger dan 6 jaar getest worden ? JA, in bepaalde gevallen...

Een test is enkel aanbevolen indien het kind beantwoordt aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19 EN indien de klinische toestand van het kind een hospitalisatie vereist OF indien het resultaat impliceert dat het kind beschermd moet worden tegen nauwe contacten, bijvoorbeeld naar aanleiding van een familiale cluster.

 

Als het resultaat van de test negatief is of indien het kind niet getest werd : het kind blijft in isolement tot zijn of haar gezondheid verbetert.

 

Indien het resultaat van de test positief is : het kind moet 10 dagen in isolement blijven.

 

 

Kunnen kinderen tegen COVID-19 zich laten vaccineren ? NEE.

Er zijn geen gegevens beschikbaar wat betreft de vaccinatie van kinderen. Bijgevolg moeten kinderen jonger dan 16 jaar niet gevaccineerd worden. Momenteel zijn er nieuwe studies aan de gang waarvan de resultaten moeten toelaten nog voor het jaareinde aanbevelingen te doen.

 

 

Moet de gebruikelijke vaccinatie voortgezet worden ? JA, zeker weten.

De gebruikelijke vaccinatie van baby's, meer bepaald tot 15 maanden, is essentieel. Deze vaccinatie laat toe om epidemieën te voorkomen zoals mazelen, kinkhoest, Haemophilus influenzae...

 

Is er een verhoogd risico dat een kind besmet geraakt met Covid-19 in de crèche en het virus vervolgens doorgeeft aan een volwassene ? NEEN.

 

Kinderen kunnen besmet geraken met COVID-19 maar in de meeste gevallen worden ze niet ernstig ziek of vertonen ze geen symptomen. Ernstige infecties bij kinderen zijn zeer uitzonderlijk. Actuele wetenschappelijke gegevens tonen aan dat COVID-19 niet makkelijk wordt overgedragen door kinderen. De besmetting wordt eerder doorgegeven door de volwassenen binnen hetzelfde gezin.

 

 

Wat gebeurt er wanneer een kind met een chronische aandoening besmet geraakt met COVID 19 ?

De meeste kinderen die lijden aan een chronische aandoening zoals astma of diabetes zijn niet zwaarder ziek dan andere kinderen wanneer ze besmet geraken met COVID-19. Een (beperkte) lijst met risicokinderen werd opgesteld. Contacteer de dokter in geval van twijfel.

 

(1) Bron : Belgian Pediatrice Task Force, « FAQ betreft kindergeneeskunde » april 2021