logo Facebook

COVID-19 en diabetes: advies voor besmette patiënten

Volgens de eerste gegevens die experten verzamelden tijdens de 1e COVID-19-golf, lijkt diabetes het risico op ernstige en kritieke vormen te verhogen. De meest voorkomende complicaties zijn longontsteking en acute ademnood.

Onder de personen bij wie de ziekte ernstige of kritische vormen aanneemt of die sterven aan COVID-19, zijn er 2x meer diabetespatiënten.

 

Oorzaken van het hoger risico

1e reden: een constant stijgende bloedsuikerspiegel kan het immuunsysteem veranderen en de patiënt kwetsbaarder maken voor infectieziekten en hun complicaties;

2e reden: de infectie zelf kan het evenwicht van de bloedsuikerspiegel ontregelen en sommige aanwezige diabetescomplicaties erger maken.

 

Het profiel van de diabetespatiënt met verhoogd risico (1)

 •  +/- 70 jaar oud
 • Vooral mannen (65%)
 • Overwegend met diabetes type 2 (89%)
 • Samenhangende risicofactoren
  • Overgewicht en obesitas (body mass index groter dan 30)
  • Bestaande diabetesgerelateerde complicaties (nier- of hartproblemen)
  • Geassocieerde ziekten (hypertensie, long- of leverproblemen)

 

Advies voor diabetespatiënten met COVID-19

 • Blijf binnenshuis.
 • Hydrateer u goed.
 • Bewaak uw temperatuur.
 • Houd u strikt aan uw medicijnbehandeling.
 • Als u insuline neemt, controleer dan ook op ketonen.
 • Volg de aanbevelingen van uw arts en verzorgingsteam.

 

Informatie: info-coronavirus.be – 0800 120 33

 

(1)   CORONADO-studie: Coronavirus disease 2019 and Diabetes Outcomes. Studie uitgevoerd bij 3000 diabetespatiënten gehospitaliseerd tussen 10 maart en 10 april 2020.