logo Facebook

Afrikaanse varkenspest: een risico voor de mens?

Welke dieren treft de ziekte?

 

De Afrikaanse varkenspest is een virus. Het treft everzwijnen en varkens en is dodelijk. Het is uiterst besmettelijk. Jammer genoeg bestaat er geen enkele behandeling of vaccin om de ziekte te bestrijden. Als ze wordt aangetroffen bij slechts één fokdier, moet de hele veestapel worden geslacht. In 1985 moesten in Oost-Vlaanderen 30.000 varkens afgemaakt worden.

 

 

Hoe wordt het virus overgedragen?

 

Het virus wordt overgedragen door direct contact tussen dieren, via teken die van het ene naar het andere dier overgaan. Het kan ook worden overgedragen via andere dieren (wild, honden,…), besmet materiaal (voertuigen, kettingzagen,…) of door besmet vlees.

 

 

Wat is het risico voor de mens?

 

Mensen lopen geen enkel risico maar kunnen drager van het virus zijn. Zo kunnen ze, zonder het te weten, bijdragen aan de verspreiding van de ziekte, bijvoorbeeld door ze over te dragen op varkens.

 

 

Hoe verspreiding van de ziekte vermijden?

 

De overheid heeft een zone van 63.000 hectare rond het dorp Etalle afgebakend. In deze zone is de jacht verboden en worden menselijke verplaatsingen tot het strikt noodzakelijke beperkt. De bedoeling is (zo veel mogelijk) te vermijden dat de everzwijnen zich verplaatsen buiten deze zone.

 

 

Hieronder vindt u de aanbevelingen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) voor personen die in de afgebakende zone wonen na contact met een kadaver of een locatie waar een kadaver werd teruggevonden:

 

-          De handen goed wassen met water en zeep.

-          Al het materiaal dat in contact geweest is met everzwijnen, jachtafval van everzwijnen of de grond van de risicogebieden reinigen en ontsmetten.

-          Voertuigen, inclusief de banden en de binnenkant, reinigen.

-          Kledij wassen op hoge temperatuur (minstens 60 °C).

-          Gedurende 72 uur geen varkensbedrijf betreden.