logo Facebook

Welke mensen zijn het kwetsbaarst voor het coronavirus?

Uit een eerste analyse met betrekking tot 45 000 Chinese patiënten die het coronavirus hadden opgelopen (gepubliceerd in het JAMA op 24/02/20) blijkt dat sommige categorieën van personen kwetsbaarder zijn voor covid-19 dan andere.

De leeftijd als mortaliteitsfactor

Ouderen van 80 jaar en meer lopen het hoogste risico op overlijden. Omgekeerd werd er bij kinderen jonger dan 10 jaar nog geen enkel overlijden opgetekend

Leeftijd < 10 jaar 11-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar et +
Percentage sterfgevallen 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,6% 8% 14,8%

 

Mannen lopen het grootste risico

Mannen lopen meer risico op overlijden dan vrouwen. Zij zijn goed voor 51,4% van de bevestigde gevallen van het coronavirus en 63,8% van hen sterft eraan.

 

De chronische ziekte: een verzwarende risicofactor

Aan een chronische ziekte lijden vormt een risicofactor en een verzwarende factor als men besmet raakt met covid-19.

Patiënten met belangrijke risicofactoren:

 1. patiënten die lijden aan ademhalingsinsufficiëntie, astma, COPD.
 2. mensen met hart- en vaatproblemen (voorloper van cva of infarct, …)
 3. patiënten met diabetes (type 1 of type 2)
 4. mensen met arteriële hypertensie
 5. mensen met kanker of nierinsufficiëntie.

De voorzorgsmaatregelen die in de praktijk moeten worden gebracht

Mensen zonder risicofactoren moeten zich houden aan de voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat ze het virus doorgeven aan de zwakste mensen die mogelijk een ernstige, zelfs kritieke vorm van de ziekte ontwikkelen.

 

In acht te nemen “barrièremaatregelen”

 1. geef elkaar geen hand
 2. geef elkaar geen kus of knuffel, zelfs niet aan familieleden
 3. was de handen met water en zeep of met een alcoholgel, vooral vóór de maaltijd en nadat u op een openbare plaats bent geweest (openbaar vervoer, kantoren, …)
 4. deel geen voedsel, glazen, servies of bestek
 5. hou afstand van iemand die zichtbaar hoest of niest
 6. als u moet hoesten of niezen, bescherm uw neus en mond dan met een wegwerpzakdoekje
 7. gooi het zakdoekje onmiddellijk in een vuilnisbak met deksel
 8. als u geen wegwerpzakdoekje bij de hand hebt, bedek de neus en de mond dan met uw elleboogholte.
 9. vermijd elk onbeschermd contact met wilde en gefokte dieren.

 

Meer weten?