logo Facebook

Ontsmettingsproducten en Covid-19 : met grote voorzichtigheid gebruiken

Het is één van de indirecte gevolgen van de Covid-19 epidemie en het verstrengen van de hygiënische maatregelen : het aantal ongelukken gelieerd aan een verkeerd gebruik van bepaalde chemische producten heeft een recordhoogte bereikt de voorbije maanden. Geen wonder dat het Antigifcentrum ( 070 245 245 ) sinds maart 5x meer ongelukken dan normaal heeft vastgesteld wat betreft hydroalcoholische gel.

 

Om de burgers beter te informeren, heeft de overheid een nieuwe campagne gelanceerd (www.lezenvoorgebruik.be)

 

Tips voor een goed gebruik van chemische huishoudproducten

 • lees het etiket op het product. Check de gevaarsymbolen en volg de voorzorgsmaatregelen nauwgezet op ;
 • draag aangepaste beschermkledij (handschoenen, masker,...) ;
 • verlucht goed de ruimte wanneer je chemische producten gebruikt ;
 • eet, drink of rook niet wanneer je met chemische producten werkt ;
 • bewaar de producten in hun oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking ;
 • meng bleekwater of toiletreinigers niet met andere chemische producten ;
 • gebruik de producten met de nodige voorzichtigheid en respecteer de houdbaarheidsdatum.

 

Focus op voorzorgsmaatregelen met kinderen

 • laat kinderen nooit rondlopen op een plek waar gevaarlijke producten gebruikt worden ;
 • bewaar chemische huishoudproducten steeds buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot ;
 • doe altijd de dop op de fles  en sluit de verpakking van een chemisch huishoudproduct steeds af ;
 • hou hydroalcoholische gel, met een hoog alcoholpercentage, buiten het bereik van kinderen.

 

 

Bestel de brochure LEZEN VOOR GEBRUIK met tal van praktische tips om ongelukken te vermijden telefonisch via het nummer 02/524 97 97 of online via de website www.health.fgov.be (mail : info@health.fgov.be)

 

Antigifcentrum : www.antigifcentrum.be