logo Facebook

Hebt u een gezonde bloeddruk?

Hypertensie of hoge bloeddruk is een van de grootste risicofactoren voor een hartaanval of een cerebraal accident. Het is dus belangrijk om een normale bloeddruk te hebben of, in geval van hypertensie, alle maatregelen te treffen om opnieuw een ‘gezonde’ bloeddruk te hebben.

 

Bloeddrukwaarden

 

- Een normale bloeddruk is lager dan of gelijk aan 12/8 cmHG (centimeter kwikdruk)

- Waarden van 14/9 tot 15/9,9 cmHG wijzen op lichte hypertensie

- Er is sprake van matige hypertensie van 16/10 tot 17/11 cmHG

- Waarden vanaf 18/11 cmHG wijzen op ernstige hypertensie

- Het eerste cijfer (bijvoorbeeld 12) stemt overeen met de druk die wordt uitgeoefend op de aders als het hart samentrekt om bloed naar de aders te sturen.

- Het tweede cijfer (bijvoorbeeld 8) stemt overeen met de gemeten druk als het hart zich ontspant om zich opnieuw te vullen met bloed.

 

Uw bloeddruk correct meten

 

Het is aanbevolen om uw bloeddruk minstens 1 keer per jaar te laten meten tijdens een consultatie bij de arts.

 

Als de gemeten bloeddruk hoger is dan 14/9 cmHG zal de arts waarschijnlijk vragen om de bloeddruk thuis te meten. Het is de bedoeling het ‘witte-jassen-syndroom’ te vermijden: 30 tot 50% van de personen bij wie de bloeddruk wordt gemeten in een medisch kabinet, heeft immers een hoger resultaat door de stress.

De controlemeting thuis bestaat erin om gedurende minstens 3 dagen ‘s morgens en ‘s avonds, vóór het ontbijt en vóór het slapengaan, uw bloeddruk te meten met een bloeddrukmeter.

 

Om uw bloeddruk optimaal te beheren : module hypertensie