logo Facebook

Covid-19 : welke medicatie mag je nog nemen ?

Nogal wat mensen hebben vragen over de mogelijke interacties bij de inname van geneesmiddelen en de mogelijke interacties met het coronavirus. Dat geldt des te meer voor mensen die een langdurige behandeling volgen voor een chronische ziekte.

 

Twee regels dringen zich op :

  • onderbreek nooit een behandeling zonder je behandelende arts te raadplegen,
  • consulteer je behandelende arts om met zekerheid te weten welke medicatie je mag nemen tijdens deze pandemie.

 

Informatie over de geneesmiddelen en hun interactie met het virus

  • bloeddrukverlagers : er zijn vermoedens geuit over het feit dat sommige bloeddrukverlagers de ontwikkeling van ernstige vormen van Covid-19 zouden kunnen bevorderen. Momenteel zijn alle experten het er over eens dat deze behandelingen niet moeten worden stopgezet.
  • corticosteroïden : de ingeademde corticosteroïden gebruikt door astmapatiënten zorgen er voor dat crisissen veroorzaakt door ademhalingsvirussen, waaronder ook het coronavirus, voorkomen worden. Het is dus belangrijk om de gebruikelijke behandeling voort te zetten. Deze aanbeveling geldt eveneens voor patiënten met reumatoïde artritis of auto-immuun ziektes,
  • niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID) : het betreft hier medicamenten op basis van ibuprofen, ketoprofen, naproxen... Deskundigen hebben gewaarschuwd voor het gebruik van deze moleculen om de koorts of de pijn te verminderen. Het is aangeraden een geneesmiddel te nemen op basis van paracetamol,
  • aspirine : de sterke dosis (> 500mg/dag) mag enkel op voorschrift. Een uitzondering : wie aspirine neemt na een infarct of een CVA (beroerte) moet de behandeling voortzetten,
  • hoestsiropen : de geneesmiddelen gebaseerd op twee moleculen (folcodine en dextromethorfan) moeten vermeden worden tijdens de pandemie,
  • immunosuppressiva : gebruikt voor de behandeling van auto-immuun ziektes (chronische darmziektes, lupus, psoriasis...) of bij transplantaties, deze behandelingen dienen voortgezet te worden,
  • antihistaminica : deze kunnen nog steeds gebruikt worden om symptomen van seizoensallergieën te onderdrukken.

 

Module hoge bloeddruk

Module astma