logo Facebook

COVID-19. Chronische patiënten: voortzetting van de behandeling vereist

COVID-19: chronische patiënten mogen hun behandeling niet stopzetten

 

De angst voor een COVID-19-besmetting lijkt patiënten weg te houden van de artsenpraktijken en ziekenhuizen. In Frankrijk (maar ook in België) zijn bepaalde raadplegingen met 50% tot zelfs 70% gedaald. Het aantal kankerscreeningtests heeft een absoluut dieptepunt bereikt. Sommige patiënten hebben zelfs hun behandeling onderbroken.

Specialisten vrezen bijgevolg een toename van complicaties bij chronische ziekten (diabetes, hypertensie, astma, ...) en zelfs een hogere sterfte bij ziekten die niet tijdig opgespoord of gediagnosticeerd worden (kanker, hart- en vaatziekten zoals beroertes of hartinfarcten).

Advies aan chronische patiënten

 

1/ Volg nauwgezet de voorgeschreven behandeling

Volg zeker en vast de behandeling die de arts u voorschreef: dosering, tijdstip van inname, wijze van toediening (voor of na de maaltijd). Het is ook belangrijk om therapeutische procedures zoals het gebruik van een glucosemeter of bloeddrukmeting thuis voort te zetten.

Als u vragen heeft, praat er dan over met uw arts tijdens een consultatie in de praktijk of via telefoon. Verander of stop uw behandeling nooit zonder voorafgaand medisch advies.

 

2/ Ga naar de vastgelegde afspraken

De behandeling van chronische patiënten vereist regelmatige controles. Het is noodzakelijk om naar de geplande afspraken te gaan in de artsenpraktijk of in het ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft een specifieke route opgezet voor gewone patiënten, die verschilt van de route voor COVID-19 patiënten.

Een controleafspraak overslaan, verhoogt het risico op complicaties. Het kan leiden tot nieuwe noodgevallen, die een reeds complexe situatie nog erger maken.

 

3/ In geval van nood, bel 112

In geval van nood, bijvoorbeeld bij een hartprobleem, moet u onmiddellijk de hulpdiensten bellen (112) of snel naar de spoedgevallendienst van een ziekenhuis gaan. U komt er als patiënt niet in contact met COVID-19-patiënten, aangezien het onthaal gescheiden is en de zorgverleners verschillend zijn.

 

Meer informatie : diabetes, hypertensieastma