logo Facebook

Covid-19: bescherming patiënten met COPD hoognodig

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een chronische, inflammatoire bronchitis. Deze ziekte wordt gekenmerkt door een progressieve regressie en een permanente obstructie van de luchtwegen en de longen. Ze brengt verminderde ademhaling met zich mee. Het is een ziekte waarvan je niet kan genezen. Een gepaste behandeling kan evenwel de evolutie van de ziekte vertragen en bepaalde symptomen ongedaan maken.

 

Oorzaken, symptomen en behandeling

De oorzaken. Ze zijn welbekend: roken (actief of passief), luchtvervuiling en de blootstelling beroepshalve aan bepaalde materialen en stoffen (staalindustrie) of aan chemische producten (textielindustrie, landbouw...).

 

De symptomen. Kortademigheid bij een inspanning (hoe miniem ook), hoest en de aanmaak van slijm.

 

De behandelingen. Geneesmiddelen met bronchodilatatoren, ademhalingskinesitherapie en fysieke activiteit om beter te ademen. Ademhalingsapparaten voor de meest ernstige gevallen.

 

 

COPD en Covid-19

De maatregelen in het algemeen en de lockdown in het bijzonder, hebben een belangrijke impact gehad op patiënten met COPD. Denk aan het stopzetten van revalidatieprogramma's voor de longen, het verdwijnen van spieren door gebrek aan fysieke activiteit en psychologische problemen als gevolg van het sociaal isolement. Bovendien kan het verplicht dragen van een mondmasker geleid hebben tot meer druk op de longen waardoor de patiënt ervoor koos om thuis te blijven.

 

 

Raadgevingen aan patiënten met COPD

Het is aanbevolen aan patiënten met COPD om:

  • de behandeling met geneesmiddelen voort te zetten en dit in overleg met de behandelende arts,
  • revalidatieprogramma's te hervatten, bijvoorbeeld in ziekenhuizen (alle maatregelen zijn genomen om risico's maximaal te beperken),
  • opnieuw een fysieke activiteit buitenshuis te doen,
  • familieleden of naaste vrienden te ontmoeten met inachtneming van de maatregelen,
  • zeer nauwgezet de maatregelen in het kader van Covid-19 na te leven.

 

 

Om meer te weten