logo Facebook

Borstkankerscreening: een noodzaak

Ieder jaar krijgen in België 10 500 mensen de diagnose borstkanker.

 

Screening (individueel of systematisch via de Mammotest) is nodig om levens te redden. Wanneer een kankergezwel ontdekt wordt in stadium 1 (vroegtijdig) bedraagt de overlevingskans na 5 jaar nagenoeg 100 %. Als de kanker al geëvolueerd is naar stadium 4 (metastase), is deze vijfjaarsoverleving gedaald tot minder dan 30 %.

 

In België laat één op drie vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich niet screenen op borstkanker, terwijl nagenoeg 50 % van de borstkankers gediagnosticeerd wordt in deze leeftijdscategorie.

 

Tips voor de screening:

Iedere vrouw vanaf 20 jaar wordt aangeraden regelmatig zelf haar borsten tastend te onderzoeken.

Voor borstkankerscreening zijn er twee opties:

 

- Optie 1: een individueel onderzoek door de gynaecoloog. De gynaecoloog zal de borsten eerst aftasten en soms ook een echografie uitvoeren. Na deze onderzoeken kan eventueel worden overgegaan tot een mammografie.

 

- Optie 2: Mammotest of opsporingsmammografie. Dit radiografisch onderzoek kan een kanker aan het licht brengen voor er zich symptomen voordoen. Dit onderzoek wordt verricht op vraag van de gynaecoloog of op uitnodiging. Het is namelijk zo dat iedere vrouw tussen 50 en 69 jaar die aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds, een brief krijgt met een uitnodiging voor een opsporingsmammografie om de twee jaar. Dit onderzoek is gratis. De röntgenfoto's worden onderzocht door minstens twee radiologen los van elkaar, om het risico van fouten te beperken.

 

De twee types screening moeten regelmatig worden uitgevoerd, volgens de indicaties van de gynaecoloog.

 

Meer informatie > www.cancer.be of www.think-pink.be

 

Meer informatie over prostaatkanker en over dikke darmkanker