logo Facebook

Alcohol en vroegtijdige dementie: een link meer dan plausibel

Een studie uitgevoerd in verschillende franse ziekenhuizen werd in de "LANCET Public Health" gepubliceerd. Deze studie heeft aangetoond dat er bij meer dan 57 000 geobserveerde casussen tussen 2008 en 2013, vroegtijdige dementie aanwezig was. Meer dan de helft van de casussen waren direct toe te schrijven aan hersenschade, deze gerelateerd aan alcohol (39%), ofwel door overmatig alcoholgebruik (18%).

De studie van het statistisch analysebedrijf "THEN" (Translational Health Economics Network) en INSERM (Institut de recherche public français) overtuigt dat een overdreven alcoholconsumptie gepaard is met een 3-malig groter risico op dementie, ongeacht het type.

Volgens de OMS zijn ongeveer 47 miljoen mensen in de wereld getroffen door dementie, waaronder 60-70% aan Alzheimer lijden.

Dr Michaël Schwarzinger, een van de auteurs van de studie, beweert “dat een hoog alcoholgebruik moet erkend worden als een belangrijk risicofactor voor alle vormen van dementie”.